Birim Kalite Komisyonu              Unvan                                         Soyad

Birim Kalite Yöneticisi        Daire Başkanı                            FETHİ ŞANDA  

 Birim Kalite Elçisi               Bilgisayar İşletmeni                   SEMRA BULUT

DUYURULAR