Sayı No Bölümü Ünvanı Adı Soyadı E-mail İLETİŞİM
1 İnşaat Müh. Böl. Yard. Doç.Dr. Fatma Şebnem KULOĞLU YÜKSEL kyuksel@harran.edu.tr 1343
2 İnşaat Müh. Böl. Arş. Gör. Nazife ORUÇ nazifeoruc@harran.edu.tr 1344
3 Gıda Müh. Böl. Yard. Doç.Dr. Çağım AKBULUT ÇAKIR cagım@harran.edu.tr 3729
4 Makine Müh. Böl. Yard. Doç.Dr. Cuma ÇETİNER ccetiner@harran.edu.tr 3801
5 Makine Müh. Böl. Arş. Gör. Gökhan DEMİRCAN gdemircan@harran.edu.tr 1137
6 Bilgisayar Böl. Yard. Doç.Dr. Dursun AKASLAN dursunakaslan@harran.edu.tr 1378
7 Harita Müh.Böl. Yard. Doç.Dr. Mehmet YILMAZ yilmazmeh@harran.edu.tr 3811
8 Çevre Müh. Böl. Yard. Doç.Dr. Mustafa ASLAN Mustafaaslan63@harran.edu.tr 3795
9 Endüstri Müh. Böl. Yard. Doç.Dr. Ahmet Sabri ÖĞÜTLÜ sogutlu@harran.edu.tr 1587
10 Eletrik-Elektronik Müh. Böl. Arş. Gör. Hasan Hüseyin KARAOĞLU hhuseyinkaraoglu@harran.edu.tr 1435